შესრულებული სამუშაოები

2015 წ. ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2015 წ. შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

2015 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2015 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2015 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წ. ღვინის ეროვნული სააგენტო

2015 წ. სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

2015 წ. საქართველოს შსს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი

2015 წ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2016 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წ. აღსრულების ეროვნული ბიურო

2016 წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

2016 წ. შ.პ.ს ქ. თბილისის ბავშთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო

2016 წ. თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2016 წ. შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია

2016 წ. ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

2016 წ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016 წ. გ.ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი

2016 წ. საქართველოს უზენაესი სასამართლო

2016 წ. საქართველოს პარლამენტის აპარატი

2016 წ. საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი

2016 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წ. შპს საქაერონავიგაცია

2016 წ. შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

2016 წ. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

2017 წ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2017 წ. ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

2017 წ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი

2017 წ. შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი”

2017 წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

2014 წ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2017 წ. ივლისი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017 წ. აგვისტო – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

2017 წ. აგვისტო – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2017 წ. ოქტომბერი – შპს საქაერონავიგაცია

2017 წ. ოქტომბერი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017 წ. დეკემბერი – საქართველოს ეროვნული ბანკი

2017 წ. დეკემბერი – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

2018 წ, თებერვალი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

2018 წ, მარტი – საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2018 წ, მარტი – შპს საქაერონავიგაცია

2018 წ, აპრილი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

2018 წ, აპრილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018 წ, მაისი – საქართველოს ეროვნული ბანკი

2018 წ, ივნისი – სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

2018 წ, ივლისი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დამირეკეთ