მულტისისტემები

მულტისისტემების გარე ბლოკები

MXZ-2D33VA-ER4
MXZ-2D42VA2-ER4
MXZ-2D53VA-ER2
MXZ-3E54VA-ER2
MXZ-3E68VA-ER2

ინვენტორული მულტისისტემები (2-6 შიდა ბლოკის მიერთების საშვალება)

MXZ-4E72VA-ER2
MXZ-4E83VA-ER3
MXZ-5E102VA-ER2
MXZ-5E102VA-ER2
MXZ-6D122VA-ER2

ინვენტორული მულტისისტემები (2-6 შიდა ბლოკის მიერთების საშვალება)

MXZ-2HJ40VA-ER1
MXZ-3HJ50VA-ER1
MXZ-2DM40VA-ER1
MXZ-3DM50VA-ER1

ინვენტორული მულტისისტემები (2-6 შიდა ბლოკის მიერთების საშვალება)

3  ფაზიანი

PUMY-SP112YKMR1.TH

PUMY-SP125YKMR1.TH

PUMY-SP140YKMR1.TH

 

მულტისისტემების შიდა ბლოკები

კედლის (Split)

დამირეკეთ